ihana vol.2 ( 9月22日発売 )
2017 AUTUMN & WINTER

表紙

P/ Yuji Takeuchi
S/ Kei Shirahata
H/ Koichi Nishimura
M/ AIKO ONO

NLINE